Voor telers die vooruit kijken

Home Articles Posted by Vakblad Onder Glas

Berichten van Vakblad Onder Glas

,

Na een aanloopperiode rukken losse ontvochtigingskasten op, zeker in de gerberateelt. Ze drogen de lucht met zout of door condensatie tegen koude panelen. Zo …

,

Tijdens en na de teelt verdwijnt een flink deel van het tomatengewas, zonder dat het nuttig wordt gebruikt. De groene delen bevatten echter tal …

,

De buurbedrijven Kwekerij Antonia en Topline Gerbera in Tuil werken samen op energiegebied. Beide hebben gekozen voor investeringen in apparatuur om Het Nieuwe Telen …

,

Nog steeds is de strekking van het paprikagewas in de belichtingsproef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk onderwerp van discussie voor de leden …

,

Zo’n 80 adviseurs en 100 telers bezochten de afgelopen twee dagen de Demodagen van Certis in het World Horti Center. Technisch specialisten van het …

,

Het stroomverbruik groeit gestaag en dat legt een stevige druk op het elektriciteitsnet. Door de pieken en dalen in het verbruik af te vlakken, …

,

Cymbidium is een gewas dat vrij veel licht kan verdragen, zolang er geen takken en bloemen op het gewas staan. Op het moment dat …

,

Optie: eerste betekenis ‘vrije keus’. Optimisme: ‘wijsgerig stelsel dat beweert dat deze wereld, ondanks al haar schijnbare onvolkomenheid, toch zo volmaakt is als zij …

Opinie
51 0
,

Chloordioxide is sinds november toegelaten als ontsmettingsmiddel voor de sierteelt. Het is minder agressief dan bijvoorbeeld chloorbleekloog, maar kan juist beter werken tegen biofilm …

,

Een fossielvrije glastuinbouw: wat gaat dat de ondernemer kosten? In opdracht van Kas als Energiebron rekenden specialisten binnen de glastuinbouw verschillende teelten door om …