Voor telers die vooruit kijken

Home Articles Posted by Vakblad Onder Glas (Page 111)

Berichten van Vakblad Onder Glas

,

De zuiveringsplicht komt er snel aan. Vanaf 1 januari 2018 hebben glastuinders een gecertificeerde installatie nodig die gewasbeschermingsmiddelen verwijdert uit het te lozen water. …

,

Crispr/Cas is de naam van een revolutionaire techniek om op een simpele manier genen stil te leggen of te muteren. Het kan gaan zorgen …

,

De teelt van chrysanten is de laatste jaren steeds verder geïntensiveerd met een steeds hogere productkwaliteit. Samen met Delphy toetsen we in 2017 een …

,

In september werd een kleine handelsmissie georganiseerd naar Iran. Aangezien Sion daar een klant heeft en er tegelijkertijd een beurs was, vond ik het …

Opinie
604 0
,

De klimaatcomputer is een cruciaal onderdeel binnen het tuinbouwbedrijf en teeltproces. Op deze computer komt veel informatie over kas en gewas samen en worden …

,

Deze week verschijnt de oktober-editie van Onder Glas met als thema Teeltwisseling. Telers en overige abonnees ontvangen tegelijkertijd een speciale editie vol praktijkervaringen met …

,

Het woord ‘teeltwisseling’ is breed te interpreteren. Met name de glasgroentetelers denken automatisch aan de periode waarin het oude gewas eruit gaat, wanneer binnen …

,

In de eerste week van oktober heeft een grote delegatie van Tuinbouw Jongeren Oostland een inspirerend bezoek gebracht aan het bekende Zuid-Spaanse groentegebied van …

,

Van der Avoird Trayplanten in het Brabantse Molenschot en Bavel heeft al jarenlang een medewerker in dienst, geworven via het programma Talent2Work van de …

,

In week vijf van het nieuwe jaar gaat bij het Delphy Improvement Centre de nieuwe demonstratieproef ‘De Perfecte Chrysant’ van start. In deze proef, …