Voor telers die vooruit kijken

Home Articles Posted by Vakblad Onder Glas (Page 125)

Berichten van Vakblad Onder Glas

,

Rozentelers en vermeerderaars zijn zeer zwaar getroffen door een uitbraak van Ralstonia solanacearum. Dit Q-organisme heeft zich vorig jaar in de warme zomermaanden snel …

,

In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er …

Onderzoek
574 0
,

Het bedrijf Parrot, bekend van onder andere handsfree carkits en drones, wil dit voorjaar een zelf watergevende bloempot op de markt brengen die consumenten …

Onderzoek
932 0
,

FloraHolland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben afgelopen jaar proeven gedaan met plasma geactiveerd water. Ze bevestigen de ontsmettende werking van dit milieuvriendelijke middel. Grote …

Onderzoek
494 0
,

Er is stevig ingezet op de herstructurering van kennisontwikkeling en innovatie binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Die draaide vooral om de inrichting van …

,

De planten misten iets, dat idee had orchideeënteler Han Willem Mooij steeds vaker. “Vooral tijdens stressmomenten toonden ze meer uitval dan nodig. Hoog tijd …

Reportage
591 0
,

De Kruidenaer staat voor verse kruiden van een hoge kwaliteit. Dat betekent niet alleen lekker en goed houdbaar, maar ook dat ze gezond zijn …

Reportage
668 0
,

Op zes tomatenbedrijven is het afgelopen jaar ervaring opgedaan met een osmoseregulator die de water/nutriëntenbalans van de plant onder stressvolle omstandigheden kan verbeteren. Telers …

,

Het is duidelijk, chrysantentelers staan inmiddels met hun rug tegen de muur als het om tripsbestrijding gaat. Het chemische middelenpakket versmalt en ieder alternatief …

,

Voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen zijn verschillende technieken mogelijk. Een behandeling van het gewas kan met spuiten of met ruimtebehandelingen door middel van foggen …