Voor telers die vooruit kijken

Home Articles Posted by Wageningen University & Research

Berichten van Wageningen University & Research

Plantenvirussen hebben hulp nodig om van de ene naar de andere plant te komen. Dat kan zijn door mensen die gewashandelingen uitvoeren, door vectoren …

Stengel- en wortelrot, veroorzaakt door Fusarium oxysporum, is de belangrijkste schimmelziekte bij de productie van vanille en is verantwoordelijk voor enorme economische verliezen wereldwijd. …

Onderzoek
166 0

De eigenschappen van de 2SaveEnergy kas maken de kas ideaal voor de teelt van snijanthurium, een gewas dat nu nog een verbruik in de …

Onderzoek
109 0

Een tulpenbedrijf met bollenteelt in de zomer en broei van tulpen ‘s winters in de kas, verbruikt voor het drogen en bewaren van de …

Onderzoek
121 0

In het kader van Kas als Energiebron zijn we bezig met de afronding van de literatuurstudie ‘Temperatuurintegratie: verleden, heden en toekomst’. Doel is om …

De glastuinbouwsector streeft naar een emissie- en residuvrije productie met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. In de PPS Green Challenges onderzoeken wij …

Op 17 december is in de Winterlichtkas gestart met een nieuw onderzoek met komkommer. Deze keer is bijna twee weken eerder gestart dan in …

Het project Vitale lelieteelt is erop gericht om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van leliebollen sterk terug te dringen. Om dat …

De glastuinbouw is een energie-intensieve bedrijfstak met een hoge CO2-emissie. Tegelijkertijd neemt de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door intensief te werken aan verlaging van …

Al langere tijd wordt beweerd dat planten de lucht zuiveren van vluchtige organische stoffen. Voor woningen en kantoren wordt aangeraden om bepaalde plantensoorten te …

Onderzoek
250 0