Voor telers die vooruit kijken

Home Articles Posted by Wageningen University & Research

Berichten van Wageningen University & Research

Fusarium veroorzaakt wereldwijd ernstige problemen in verschillende teelten. Deze bodemschimmel infecteert een breed scala aan plantensoorten en veroorzaakt een aanzienlijk productieverlies. Aangezien bodempathogenen, waaronder …

Het EU BioAttract-project is een samenwerking tussen Spaanse en Nederlandse bedrijven. Daarin zijn verschillende enzymatische formules ontwikkeld. Die dienen om lokale plantengroei-bevorderende micro-organismen aan …

Planten krijgen bij precisietuinbouw heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Bij de klassieke tuinbouw wordt per veld, kas of boomgaard bepaald wat …

In de afgelopen twintig jaar zijn het areaal en de intensiteit van belichting in de glastuinbouw fors toegenomen, met een sterke stijging van het …

Onderzoek
212 0

Voor telers is het van belang om te weten hoeveel reserves hun gewas heeft. Dat kan nu alleen nog worden gemeten door bladeren of …

Onderzoek
110 0

In Bleiswijk vindt veel onderzoek plaats voor de chrysantenteelt. Zo zijn we op de locatie van het Delphy Improvement Centre al sinds 2017 op …

Onderzoek
119 0

In het kader van het energieprogramma voeren we de literatuurstudie ‘Temperatuurintegratie: verleden, heden en toekomst’ uit. Doel is om bestaande kennis over temperatuurintegratie over …

Vorig jaar is een onderzoeksproject gestart om de grenswaarden voor natrium (Na) in drainwater bij vruchtgroenten opnieuw te verkennen. We doen dit door een …

Dit jaar organiseren we de wereldwijd eerste Autonomous Greenhouses Challenge, een internationale wedstrijd om de voedselproductie te verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie en …

De zoektocht naar een ‘Perfecte Roos’ die zonder input van fossiele energie wordt geteeld, is een aantal jaren onderweg. Koeling in de zomer kan …