Voor telers die vooruit kijken

Bassins krijgen dynamische rol in waterbeheer

Seminar wateroverlast en droogte in WHC
325 0
Bassins krijgen dynamische rol in waterbeheer

Om de wateroverlast bij hevige neerslag te verminderen initieerden Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Westland en LTO Glaskracht in 2012 het project Rainlevelr. Waterbassins van tuinbouwbedrijven spelen hierin een sleutelrol. Wilko Wisse van tomatenkwekerij Lans in Maasdijk is enthousiast en roept telers in concentratiegebieden op tot navolging.

Met grotere regelmaat dan in het verleden krijgen bewoners en bedrijven in laaggelegen gebieden met intensieve bebouwing, zoals het Westland, last van natte voeten. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende frequentie van zware buien in combinatie met een beperkte bergingscapaciteit. Bij hevige buien ontstaat er, door het grote verharde oppervlak (glas, stad) een snelle afvoer van regenwater naar de sloten en door onvoldoende afvoer- en bergingscapaciteit in het slotenstelsel treden de sloten dan buiten hun oevers.

Kansrijk stuurinstrument

Omdat uitbreiding van die capaciteit heel veel geld kost, zocht het Hoogheemraadschap Delfland naar een slimmere oplossing. Zou het niet heel handig zijn wanneer bedrijven het waterpeil in hun bassins wat zouden verlagen ruim voordat de bui losbarst, zodat sloten minder snel overlopen? In combinatie met vroegtijdig extra bemalen zou dat de bergingscapaciteit aanzienlijk kunnen vergroten.
Tal van stakeholders, telers incluis, zien dit als een zeer kansrijk stuurinstrument voor effectief waterbeheer. “Hoe meer bedrijven hieraan meewerken, des te eenvoudiger het wordt”, zegt Wilko Wisse van Lans. De tomatenkwekerij ligt in de Oranjepolder in Maasdijk, één van de knelgebieden in de gemeente Westland.

Westland en Oostland

Omdat het bassin van Lans bij de aanleg al was voorzien van een aflaat en meetapparatuur, kon het bedrijf in 2012 direct deelnemen aan een pilotproject. Later haakten ook andere bedrijven aan en werd de reikwijdte van het project verbreed tot Westland en Oostland.
“Wij staan nog steeds achter het initiatief”, vervolgt Wisse. “Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer er veel neerslag wordt verwacht, stuurt het Hoogheemraadschap daags daarvoor een sms’je naar de deelnemers. Die checken het waterpeil in hun bassins en wegen vervolgens zelf af of en hoeveel het waterpeil kan worden verlaagd. Het waterverbruik door het gewas en de verwachte hoeveelheid neerslag zijn daarvoor bepalend.”

Voorzichtigheid troef

Uiteraard willen telers een veiligheidsmarge inbouwen en voorkomen dat hun kostbare gietwater nodeloos wordt geloosd. Om dat mogelijk te maken en tegelijkertijd voldoende extra bergingscapaciteit voor de korte termijn te creëren, is het wenselijk dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen. “Dan kun je bijvoorbeeld volstaan met 10% afvoer in plaats van 30%”, zegt de deelnemer van het eerste uur. “In onze omgeving doen al meerdere bedrijven mee en dat geldt voor meerdere knelgebieden in het Westland. Wij zien het ook als een maatschappelijke plicht om actief bij te dragen aan verantwoord en efficiënt waterbeheer.”

Nauwkeuriger beheer

De stafmedewerker van Lans merkt op dat deelnemers hun meetgegevens real time delen met de waterbeheerder en dat deze hierdoor een veel nauwkeuriger beeld heeft van de actuele bergingscapaciteit. “Voorheen nam de beheerder aan dat de bassins altijd vol zaten, maar dat is natuurlijk niet het geval”, zegt hij. “Het aflaten van water is meestal niet nodig en wordt alleen gevraagd als het bassin 100% vol is en er een grote bui wordt verwacht. Ik schat dat wij vijf tot zeven keer per jaar in actie komen en het heeft onze watervoorziening nooit in problemen gebracht.”

Minicongres

Wilko Wisse is één van de sprekers op het minicongres over gezamenlijk waterbeheer dat Rainlevelr op maandag 19 november organiseert in het World Horti Center. Er wordt stilgestaan bij zowel wateroverlast als langdurige droogte, want ook dat is een fenomeen waarmee burgers en tuinbouwbedrijven vaker te kampen krijgen.

Tekst: Jan van Staalduinen.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd