Voor telers die vooruit kijken

Big data navigeren telers over paar jaar naar hun doelstellingen

‘Sla na 300 meter linksaf’
239 0
Big data navigeren telers over paar jaar naar hun doelstellingen

Dankzij de verwevenheid met het internet en de komst van gewas- en klimaatsensoren komen voor de glastuinbouw big data beschikbaar. Het zijn enorme verzamelingen van gegevens die de teler kan gebruiken om bedrijfsaspecten als de gewasgroei of het energieverbruik te optimaliseren. Een consortium van bedrijven en organisaties werkt aan de rekenmodellen en de algoritmes die een alomvattend managementprogramma mogelijk moeten maken. “Zie het maar als een TomTom: de teler toetst een doelstelling in, het programma leidt hem daar naartoe.”

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Gerelateerd

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd