Voor telers die vooruit kijken

BioBoost inventariseert afvalstromen en kansen voor circulaire en biobased economie

185 0
BioBoost inventariseert afvalstromen en kansen voor circulaire en biobased economie

BioBoost heeft een ‘Inventory’ gepubliceerd dat inzicht geeft in de drie tuinbouwregio’s waarop het project zich primair richt, de belangrijkste gewassen en bijproducten en afvalstromen in deze regio’s en de kansen van een circulaire en biobased economie voor de tuinbouw.

Veel telers noemen hun reststromen en bijproducten 'afval'. Dit heeft een negatief effect op de verwachtingen en acceptatie door de consument van producten die daarvan gemaakt kunnen worden. Het hernoemen van afval in ‘biomassa reststromen en bijproduct’ kan bijdragen aan een andere mindset en keuze van de consument. De belangrijkste reststromen zijn overigens groenafval en gewas-bijproducten.

Bio-raffinaderijen

Een biobased economy gaat over het optimaliseren van de waarde van biomassa. Voorafgaand aan de extractie van de hierboven genoemde ingrediënten is het mogelijk om met hoogwaardige bio-raffinaderijen nieuwe ingrediënten te produceren en/of producten te maken voor niet-voedingstoepassingen. Bij bio-raffinaderijen kunnen alle onderdelen van de plant (met inbegrip van niet-eetbare delen) optimaal worden benut. De uitdaging is om in nieuwe businessmodellen de ingrediënten zoals suikers, eiwitten, mineralen en vezels hieruit te halen en hiervoor nieuwe toepassingen te vinden.

Groenafval en bijproducten

Momenteel worden groenafval en de bijproducten in alle drie de regio’s (Roeselare in Vlaanderen, het Westland en het Lea Valley gebied in het VK) ondergeploegd of verzameld en gecomposteerd, of anaeroob vergist tot biogas. De hoeveelheden zijn aanzienlijk: in het Westland produceren tuinders en handelsbedrijven jaarlijks ongeveer 285.000 ton gewasresten. De hoeveelheid varieert sterk per gewas. De glastuinbouw produceert ongeveer 200.000 ton, waarvan de gecombineerde resten van tomaten- en paprikagewassen ongeveer 170.000 ton per jaar bedragen.

Afval verminderen

Veel telers zin gedreven om de hoeveelheid ‘afval’ te verminderen en willen graag het concept van een circulaire economie en bio-economie omarmen, zegt Lydia Smith van het Nationaal Instituut voor agrarische botanie (NIAB). “Maar ze hebben ook hulp, begeleiding en infrastructuur nodig om dat doel te realiseren. Gelukkig kunnen we daar via BioBoost een begin mee maken.” Een ander resultaat van de Inventory is dat de Britse lokale en nationale overheden hebben gemerkt dat ze moeten beginnen met het permanent verzamelen van informatie over groene reststromen. "Dat zou een belangrijke stap voorwaarts zijn, want het zal producenten en gebruikers informatie geven over hoeveel er op het spel staat en dat het echt ‘een waste’ zou zijn om er niet iets zinvols mee te doen."

Het volledige rapport is te bekijken op de website van Bioboost.

Bron: Bioboost. Foto: Mario Bentvelsen.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd