Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Achtergrond"

Achtergrond

,

Om de kwaliteit van het gietwater in gesloten systemen hoog te houden, is het zaak om met schoon (hemel)water te beginnen, de verschillende waterstromen …

,

Autonome voertuigen die automatisch hun weg vinden, zijn een voorwaarde voor robotisering in de kas. Ze kunnen het platform vormen voor tal van functies: …

,

Na de extreem droge zomer dit jaar, ligt de focus weer geheel op water in de glastuinbouw. Voldoende waterberging in extreem natte periodes en …

,

Naast de energievoorziening, gewasbescherming en het gebruik van water en meststoffen zijn verpakkingen onderwerp van verduurzaming. Niet op de laatste plaats in de sierteelt, …

,

Aan de introductie van nieuwe technieken of teeltmethoden in de kas gaat soms jarenlang onderzoek vooraf. En zelfs dan is het niet zeker dat …

,

Waterzuivering en voldoende schoon gietwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt tomatenteler Maurice Weijs. Hij pleit voor een grootschalige aanpak, niet alleen in zijn …

,

Afgelopen jaar hebben veel tuinbouwbedrijven één of meer doekfilters aangeschaft. Ze zijn populair vanwege hun bedieningsgemak en omdat het ingedikte residu eenvoudig kan worden …

,

Het is nog maar tien jaar geleden dat de discussie over de relatie tussen chronische ziekten, leefstijl en voeding echt vaart kreeg. Op dat …

,

Februari is doorgaans een koude maand voor een bezoek aan Nederland, maar in de kas is het dan al een beetje lente. Naast een …

,

De regelgeving voor lozingen dwingt iedereen om zoveel mogelijk te (gaan) recirculeren. Dat lukt alleen bij bemesting op maat. Telers blijken dit soms een …