Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Achtergrond" (Page 3)

Achtergrond

,

Een kapstok om de communicatie aan op te hangen; om het trouwe publiek elk jaar weer te verrassen en met name de jonge bezoekers …

,

Meer geothermiebronnen, de aanleg van warmtetransportleidingen, het Westland staat de komen jaren voor een grote uitdaging. Waar WKK’s op uiterst efficiënte wijze glastuinbouwbedrijven voorzien …

,

In juli vorig jaar werden de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Ook de klimaattafel LNV deelde met haar achterban de richtlijnen, die de uitstoot …

,

Naar verwachting worden de komende maanden de eerste aardbeienplukrobots geleverd aan telers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het apparaat – dat in België …

,

Als teler probeer je de beste lichtcondities voor het gewas te realiseren. Licht heeft echter ook effecten op ziekten en plagen en hun natuurlijke …

,

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid is een intersectoraal PPS-programma, opgezet met steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Sinds de start in 2013 zijn …

,

Veel natuurlijke vijanden zijn selectief als het om voedsel gaat; ze eten vaak slechts één of enkele van de plagen die in kassen voorkomen. …

,

Terwijl retail en consumenten druk uitoefenen op het terugdringen van chemie, groeien groene middelen naar een volwassen status. Ze vormen inmiddels een onmisbare schakel …

,

Om de kwaliteit van het gietwater in gesloten systemen hoog te houden, is het zaak om met schoon (hemel)water te beginnen, de verschillende waterstromen …

,

Autonome voertuigen die automatisch hun weg vinden, zijn een voorwaarde voor robotisering in de kas. Ze kunnen het platform vormen voor tal van functies: …