Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Financiering"

Financiering

,

Vasteplantenteler Johan Jansen van Special Plant in Zundert wil zijn productie van thee op grotere schaal gaan uitrollen door grond aan te kopen voor …

,

In de tuinbouw is een forse consolidatieslag gaande, meldt Rabobank. Deze schaalvergroting wordt gedreven door verschillende marktontwikkelingen, zoals marktgroei, jaarrondlevering, ketenverkorting, het bereiken van …

,

Premier Susana Diaz van de regionale regering van Andalusië heeft een grootschalig moderniseringsprogramma aangekondigd voor de tuinbouw in Almería. Het plan was al langer …

,

In diverse glastuinbouwgebieden in het land zijn weer bouwactiviteiten waarneembaar. Koppel dat aan het algemene beeld van economisch herstel in Nederland en de conclusie …

,

Via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan vanaf 31 juli voor projectfinanciering een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Tuinbouwondernemers die plannen …

,

De ondernemerspeiling Kennis in je Kas wijst uit dat een ruime meerderheid van de glastuinbouwondernemers het belang van onderzoek voor de toekomst van hun …

,

De ondernemerspeiling Kennis in je Kas van LTO Glaskracht Nederland loopt tot 19 mei. Ondernemers in de glastuinbouw kunnen daarin hun mening geven over …

,

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden drie investeringsvoorstellen aan aan de initiatiefnemers van NL Next Level: Hans de Boer (voorzitter …

,

De geldpot van het voormalige Productschap Tuinbouw raakt leeg. LTO Glaskracht Nederland zal haar leden op korte termijn naar hun mening vragen over de …

,

Voor innovatieve projecten en startups in de agrifood-sector stellen het bedrijfsleven, investeerders en het ministerie van Economische Zaken ruim 40 miljoen euro beschikbaar. Dat …