Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Plantgezondheid"

Plantgezondheid

,

Potplantentelers produceren op bestelling. Groentetelers maken hun producten en kijken dan wat de klant ervoor over heeft. Waarom niet extra waarde creëren, zoals gezonder …

,

De hoofdbrekers voor groente- en siertelers blijven zich opstapelen. Zorgde eerst vooral de galmijt voor onplezierige verrassingen op tomatenbedrijven, nu duiken plots ook mineermot …

,

Een bij toeval gevonden schimmelstam van Beauveria bassiana, die oevervliegen kan doden en vanuit hun kadavers nieuwe sporen kan produceren, lijkt in combinatie met …

,

In tal van sierteeltgewassen vormt wolluis een van de lastigste plagen. Wanneer het zich eenmaal heeft gevestigd, kom je er zelden volledig van af, …

,

Bij de mens wordt steeds duidelijker dat de darmflora van groot belang is voor de gezondheid. De plant heeft een vergelijkbaar ecosysteem: “Vroeger keek …

,

Zo’n 35 geïnteresseerden kwamen op donderdag 20 september naar het kantoor van LTO Glaskracht Nederland in Zoetermeer voor de themamiddag over geïntegreerde bestrijding (IPM) …

,

De anthuriumplanten kleuren de bedden rood, roze, oranje en wit. Toen Leon Breugem in 2005 overschakelde van groenten naar potanthuriums koos hij voor onderscheidende …

,

Dankzij het toenemende gebruik van nieuwe roofmijten zoals Amblyseius cucumeris (vernieuwde bugline) en Transeius montdorensis vormt trips in chrysant een minder groot knelpunt dan …

,

Pleun Struijk teelt alweer tien jaar komkommers op perliet. Hij koos voor dit medium omdat andere leden van zijn excursiegroep hem voor waren gegaan. …

,

Het was een goede eerste aanzet, maar echt aan de slag met het geleerde uit de cursus Weerbaar Telen kan hij nog niet. “Het …