Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Premium"

Premium

,

Om de kwaliteit van het gietwater in gesloten systemen hoog te houden, is het zaak om met schoon (hemel)water te beginnen, de verschillende waterstromen …

,

Autonome voertuigen die automatisch hun weg vinden, zijn een voorwaarde voor robotisering in de kas. Ze kunnen het platform vormen voor tal van functies: …

,

Na de extreem droge zomer dit jaar, ligt de focus weer geheel op water in de glastuinbouw. Voldoende waterberging in extreem natte periodes en …

,

Waterzuivering en voldoende schoon gietwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt tomatenteler Maurice Weijs. Hij pleit voor een grootschalige aanpak, niet alleen in zijn …

,

De regelgeving voor lozingen dwingt iedereen om zoveel mogelijk te (gaan) recirculeren. Dat lukt alleen bij bemesting op maat. Telers blijken dit soms een …

,

Wie de verdamping van het gewas wil sturen, heeft behalve groene vingers kennis van natuurkunde nodig. Het Nieuwe Telen heeft voor veel meer bewustzijn …

,

Oppotmachines zijn veel gebruikte machines in diverse teelten om planten in potten te plaatsen, zowel in de glastuinbouw als de boomkwekerij. Er bestaan veel …

,

Ging de voorkeur aanvankelijk uit naar collectieve zuivering, inmiddels hebben veel ondernemers een eigen maatwerkoplossing gevonden. Water en meststoffen hebben waarde, zo hebben zij …

,

Kassen gaan langer mee. Maar blijven ze even sterk zonder onderhoud? En op welke punten is onderhoud gewenst? Met deze vragen zijn verzekeraars op …

,

In het onderzoek naar semi-gesloten teeltsystemen ligt de focus op het terugwinnen van latente energie. Met elektriciteit gevoede koelapparatuur in combinatie met warmtepompen komt …