Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Premium" (Page 15)

Premium

,

Teeltsubstraten dienen een gezonde plantontwikkeling mogelijk te maken vanaf het oppotten tot in de huiskamer. De juiste zuurgraad (pH) in het wortelmilieu is daarvoor …

,

Verplicht hergebruik van drainwater dwingt telers om de waterkwaliteit en voedingsbalans nog scherper in het oog te houden. Veranderingen in de samenstelling van organische …

,

Bij de teelt van groene paprika’s moet je extra alert zijn op wisselende teeltomstandigheden. Een gelijkmatige EC en beheersing van de pH zijn voorwaarden …

,

Plantsapanalyse rukt op als instrument om de bemesting af te stemmen op de behoeften van het gewas. De techniek heeft zijn nuttige kanten, maar …

,

Het gebruik van silicium-meststoffen neemt duidelijk toe. Het element kan de weerbaarheid van het gewas versterken en bij een krimpend middelenpakket is dat zeer …

,

Vanaf april loopt bij de meeste teelten de dosering van gietwater op en kunnen problemen met het watergeefsysteem uitmonden in serieuze narigheid. Zo ook …

,

Het Nieuwe Telen (HNT) heeft een nieuwe beweging op gang gebracht. Lag voorheen het accent op energiebesparing, nieuwe inzichten laten zien dat beperking van …

,

Planten reageren traag op wisselingen in de lichtsterkte. Op het veld en in de kas leidt dat tot duidelijk productieverlies. Het is nu gelukt …

,

Sensoren die alle processen in de kas in beeld brengen. Drones die aan de hand van duidelijke commando’s op de juiste plaats een handeling …

,

Donderdagavond 23 juni 2016 troffen hagelbuien de glastuinbouw in Zuidoost-Nederland. De NOS meldde dat het noodweer zeker 100 ha kassengebied in de omgeving van …