Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Premium" (Page 16)

Premium

,

Teelt in afgesloten cellen – plant factories – staat erg in de belangstelling. In Japan zijn er al meer dan 200 en ze worden …

,

Groente telen gebeurt in Europa vooral in een kas, maar dat kan ook anders. Wereldwijd zijn andere vormen van tuinbouw in opkomst. Met hippe …

,

In veel kassen zitten een of meer scherminstallaties met verschillende doelen: zonwering, energiebesparing, verduistering of voorkomen van lichtuitstoot. De installaties hebben als overeenkomst dat …

,

Het afnemende gebruik van aardgas maakt CO2 tot een schaarser product en dwingt telers uit te zien naar andere bronnen voor dosering. Anderzijds is …

,

Het nieuwe teeltseizoen is nog maar koud van start of de tomatengalmijt steekt alweer de kop op. Nog heftiger dan voorheen. Telers zien de …

,

Hoe weet je hoe het staat met de weerbaarheid van het gewas? Kun je dat meten? Sinds enige jaren groeit het inzicht in activiteit …

,

Water is een belangrijk stuurelement in de teelt. Het allerbelangrijkste van een watergeefsysteem is dat er een uniforme hoeveelheid en samenstelling van water uit …

,

Geïntegreerde gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) in de glastuinbouw was het afgelopen jaar lastiger dan ooit. In de groenteteelt doken plots oude bekenden …

,

Nederland wordt meer en meer kennisland, ook op het gebied van teelt-, tuinbouw- en watertechniek. Onderzoeksinstellingen dragen hun kennis onder andere over via workshops …

,

De geldpot van het voormalige Productschap Tuinbouw raakt leeg. LTO Glaskracht Nederland zal haar leden op korte termijn naar hun mening vragen over de …