Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Premium" (Page 21)

Premium

,

Nog niet zo lang geleden werden organische meststoffen maar weinig gebruikt in de glastuinbouw. Tegenwoordig is het beeld anders; veel telers met een gewas …

,

Analyse van de voedingsopname door het gewas maakt het mogelijk om de bemestingsgift nauwkeuriger af te stemmen op de gewenste plantontwikkeling. De balans tussen …

,

Bemesting is een nauwkeurige zaak die volgens de adviseurs van HortiNova alleen goed kan worden uitgevoerd wanneer de behoefte van de plant bekend is. …

,

De aandacht voor de microbiologie rond de wortels groeit. Pius Floris, voorloper en pionier op dit terrein, wijst erop dat een beter bodemleven niet …

,

Wat te doen als je wil groeien, maar de lokale afzetmarkt verzadigd is? Dan kijk je voorzichtig over de grens. Orchideeëntelers Ter Laak uit …

,

Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter …

,

Binnen het ondernemersplatform Grenzeloos Groeien oriënteren 25 groente- en siertelers zich op mogelijkheden om hun vleugels internationaal uit te slaan. Zij doen dit door …

,

Over anderhalf jaar is het al zover dat er een verplichte zuivering van restwaterstromen ingaat. Zuiveringsinstallaties moeten dan 95% van de gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit …

,

Charles Darwin is niet alleen bekend door de evolutietheorie. De negentiende eeuwse wetenschapper was namelijk de eerste die rond 1880 aantoonde dat planten reageren …

,

Een plant heeft te maken met voortdurend wisselende lichtniveaus die soms zodanig hoog kunnen oplopen dat ze schade veroorzaken. Er bestaat een uitgebreid stelsel …