Voor telers die vooruit kijken

Home Archive by Category "Water management"

Water management

,

De SonoForce++ X-reeks en C-reeks van PureBlue zijn opgenomen in de BZG-lijst van gecertificeerde waterzuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw. Met deze installatie kunnen telers voldoen …

,

WateringNow.com is een watergeefapplicatie die Delphy, B-Mex en Florinco hebben ontwikkeld. Tijdens de beurs IPM Essen vond de eerste presentatie aan telers plaats, maar …

,

Sendot research uit Bunnik is erin geslaagd om zuurstof en chlorofyl fluorescentie sensoren te ontwikkelen die het teeltmanagement op een nog hoger niveau kan …

,

Waterzuivering is een van de aandachtsgebieden van het nieuwe collectief Innoveins. Vanwege de zuiveringsplicht, die sinds 1 januari van kracht is, staat dit onderwerp …

,

Toename van de belichtingscapaciteit, nieuwe diffuse glassoorten en intensief schermen zijn ontwikkelingen die grote invloed hebben op de watergeefstrategie. Planten kunnen zelf heel goed …

,

Uiterlijk per 1 januari 2021 geldt voor clusters binnen de glastuinbouw de zuiveringsplicht. Afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat moet dan worden gezuiverd met een rendement …

,

Water verspillen is uit de tijd. De zuiveringsplicht dwingt ondernemers ertoe om de hoeveelheid spuiwater op hun bedrijven terug te brengen. Toch kan dat …

,

Met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in hun nieuwe demokas in Bleiswijk, koos tomatenteeltbedrijf Brabander-Zantman voor het nieuwste van het nieuwste. “Het was niet de goedkoopste …

,

De moeite die het kost om door het bevoegd gezag geaccepteerd te worden als nullozer, blijkt per bedrijf erg te verschillen. Op het bedrijf …

,

De gang naar een gesloten teelt maakt het nodig kritisch naar natriumcijfers te kijken. Kun je wellicht telen bij een hoger natriumniveau? En is …