Voor telers die vooruit kijken

Chloordioxide verrijkt het palet aan ontsmettingsmiddelen

Middel oxideert biofilm in leidingsysteem
351 0
Chloordioxide verrijkt het palet aan ontsmettingsmiddelen

Chloordioxide is sinds november toegelaten als ontsmettingsmiddel voor de sierteelt. Het is minder agressief dan bijvoorbeeld chloorbleekloog, maar kan juist beter werken tegen biofilm in leidingen, vanwege zijn chemische eigenschappen. Twee telers vertellen over hun eerste ervaringen.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd