Voor telers die vooruit kijken

Een homogeen gewas maakt het de robot een stuk gemakkelijker

Nieuwe eisen aan: veredeling, teeltmaatregelen en -systemen
210 0
Een homogeen gewas maakt het de robot een stuk gemakkelijker

De ontwikkeling van robots voor het werk in de kas zit in een stroomversnelling. Maar zelfs de meest geavanceerde machine kan geen 100% prestatie leveren. Dat komt deels omdat prototypes moeten werken in de bestaande situatie. Rassen en teeltsystemen zijn echter best aan te passen richting de eisen van de robot.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd