Voor telers die vooruit kijken

Evolutie in de glastuinbouw: van familiebedrijf naar bedrijf van families

Grote veranderingen rondom thema opvolging
208 0
Evolutie in de glastuinbouw: van familiebedrijf naar bedrijf van families

De tuinbouwwereld verandert in rap tempo. Dat plaatst ook het opvolgingsvraagstuk in een ander licht: overname door een familielid is niet meer vanzelfsprekend. Steeds vaker krijgen externen aandelen in een tuinbouwbedrijf, of wordt de keuze gemaakt voor een samenwerking of fusie met een ander bedrijf. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd; voor kleinere ondernemers die stoppen, is verkoop van de glasopstanden dikwijls de enige optie.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd