Voor telers die vooruit kijken

Grote verschillen bij acceptatie nullozer door bevoegd gezag

Documentatie kan niet alles afdekken
346 0
Grote verschillen bij acceptatie nullozer door bevoegd gezag

De moeite die het kost om door het bevoegd gezag geaccepteerd te worden als nullozer, blijkt per bedrijf erg te verschillen. Op het bedrijf in de ene glastuinbouwregio zijn meer vragen te beantwoorden dan op het andere. Naast documentatie en een gedetailleerd waterschema speelt ook vertrouwen een grote rol.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd