Voor telers die vooruit kijken

Het is zaak te weten waar en hoe watervervuiling kan ontstaan

Teler kan nog efficiënter met waterstromen omgaan
446 0
Het is zaak te weten waar en hoe watervervuiling kan ontstaan

Water is het meest besproken onderwerp van de glastuinbouw in de afgelopen weken. Zie elders in deze Update bijvoorbeeld ook het teeltadvies om efficiënt om te gaan met een dreigend watertekort. In het kader van waterzuivering somde Onder Glas in januari van dit jaar, in samenwerking met een waterspecialist, de diverse soorten water op waar een glastuinbouwbedrijf mee te maken heeft. Met de voorspelde weersomslag van deze week is het zinvol om dat artikel nog eens terug te lezen.

Vergeleken met het buitenland hebben de Nederlandse glastuinbouwtelers het beheer van hun waterstromen en de emissies naar het milieu goed onder controle. Toch kunnen zij nog efficiënter met de waterstromen omgaan. Alles draait om de vragen ‘met welk watertype heb ik te maken’ en ‘hoe kan ik dat het beste gebruiken’.
Dat stelt Stefan Bakker. Hij is productmanager bij het in Maasdijk gevestigde Revaho, leverancier van water- en beregeningssystemen. Volgens hem is het zaak dat een teler weet met welke typen watervervuiling hij op zijn bedrijf te maken heeft.

Verschillende kwaliteiten

Alle typen water kunnen met een of meer vervuilingen te maken hebben. Neem het water met de hoogste kwaliteit: regenwater. Dit is over het algemeen erg schoon en dus betrouwbaar. Toch kan dit watertype verzuurd zijn (chemische vervuiling) en ook is mechanische vervuiling mogelijk, denk aan Saharazand dat regelmatig tot in West-Europa wordt meegevoerd.
De teler moet bedenken dat hij met veel verschillende kwaliteiten water te maken heeft.
Bakker somt op met welke typen water zoal. Allereerst regenwater en bassinwater. “Bassinwater heeft al een andere kwaliteit en EC dan het regenwater dat uit de lucht is komen vallen. Dat regenwater stroomt immers over het kasdek en door pijpen of leidingen zijn bassin in. Het neemt onderweg vuiltjes en neergeslagen chemische stoffen mee.”

Verschillende soorten

Daarnaast zijn er leidingwater, bronwater, osmosewater, condenswater van de kasgevels (dit is al bij de plant geweest en kan resten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten) en condensorwater van de rookgasreiniger (met de verplichting dit opnieuw te gebruiken). Maar ook is er het water in de eventueel aanwezige aquifer, spoelwater, oppervlaktewater in verschillende kwaliteiten (uit de sloot, met weinig kwaliteit, of uit een vaart, meer of rivier met meer kwaliteit), spoelwater, drainwater en in sommige tuinbouwgebieden ook nog kwelwater.

Lees hier het complete artikel uit Onder Glas januari 2018. Dit achtergrondverhaal is een ‘Premium-artikel’ waarvoor normaliter moet worden betaald. Vanwege de actualiteit rond water en droogte kunnen abonnees van de HortiNext Update dit artikel deze week gratis lezen.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd