Voor telers die vooruit kijken

Hoe om te gaan met de toename van meetgegevens uit de kas?

‘Van situatie met te weinig metingen naar overmaat’
234 0
Hoe om te gaan met de toename van meetgegevens uit de kas?

Er valt steeds meer te meten in de kas en regelmatig valt de term datagestuurd telen. Niets nieuws eigenlijk, want iedereen stuurt al op basis van metingen. Maar wat wel sterk verandert, is de grote hoeveelheid data. Daar moet iets mee: datasets zonder onderlinge samenhang vergroten eerder de verwarring dan het inzicht. Nieuwe initiatieven springen op de situatie in.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd