Voor telers die vooruit kijken

Certhon presenteert resultaten eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

366 0
Certhon presenteert resultaten eerste teeltronde Certhon Innovation Centre

De eerste teeltronde van het onderzoek naar daglichtloos telen in het Certhon Innovation Centre is achter de rug en de resultaten zijn positief. In vergelijking met de teeltresultaten van dezelfde gewassen in onbelichte Nederlandse kassen, doen de tomaten, paprika’s, aardbeien en frambozen het goed in de indoor farms van het Certhon Innovation Centre.

Opvallend is dat ondanks de uiteenlopende teeltresultaten bij elk gewas een significante stijging van de opbrengst mogelijk is. Kwekers kunnen een hogere opbrengst realiseren door het gewas in een indoor farm te telen in plaats van in een onbelichte kas of -in het geval van frambozen- op het open veld.

Beste resultaten

De beste resultaten van de eerste teeltronde waren te zien bij de tomaten. De focus bij de kweek van de tomaten lag onder andere op het standaardiseren en uitbreiden van de installatiecapaciteiten om een goede balans te vinden in gewasproductie en -kwaliteit enerzijds en de bouwkosten en het energieverbruik van de installatie anderzijds.

Hogere opbrengst

Gedurende de onderzoeksperiode van 22 weken toonden alle vijf tomatenrassen een zeer hoge en stabiele productiviteit. De betere klimaatbeheersing in de indoor farm maakt een betere kwaliteit en productiviteit mogelijk in vergelijking met cherrytomaten die in de kas groeien. Hierdoor kan de jaarlijkse opbrengst van de tomaten gemiddeld tot 50% hoger uitvallen.

Framboos

Over de kweek van frambozen in daglichtloze teelten was tot op heden weinig bekend. Certhon kweekte drie soorten frambozenrassen in de indoor farm met een zelfontworpen productiesysteem om meer te weten te komen over de haalbaarheid van deze vorm van frambozenteelt. Hieruit kwam naar voren dat -in vergelijking met frambozen in kassen of open velden- zowel de productiviteit als de kwaliteit kan worden verbeterd door de teelt in daglichtloze ruimten.

Paprika en aardbei

De resultaten van de eerste teeltronde van de paprika’s en aardbeien leverde ook overwegend positieve resultaten op. Beide teeltproeven hadden een hogere productie ten opzichte van onverlichte Nederlandse kassen, al leden bij de paprikateelt de rode snackpaprika en de Palermo Yosemite onder overbelasting van vruchten aan de planten. Dit issue zal bij de volgende teeltronde getackeld worden. Bekijk hier alle informatie over de teeltresultaten bij de daglichtloze teelt van paprika, tomaat, aardbei en framboos.

Potentie

In acht indoor farms doen medewerkers van Certhon doorlopend onderzoek met als doel om hét teeltsysteem van de toekomst te ontwikkelen. Het onderzoek richt zich daarbij op gewassen waar Certhon en de klanten en partners van Certhon potentie in zien voor teelt onder andere omstandigheden. Het gaat daarbij om de kweek in verschillende klimaten, luchtvochtigheid en lichtrecepturen. Ook het testen van de teeltresultaten met verschillende soorten verlichting, sensoren en hard- en software valt onder de onderzoekwerkzaamheden van Certhon.

Bijdrage voedselvraagstuk

Met het Certhon Innovation Centre hoopt Certhon een bijdrage te leveren aan het wereldwijde voedselvraagstuk; ‘hoe kunnen we overal ter wereld jaarrond elke dag gezonde verse producten van hoogwaardige kwaliteit produceren?’ Het Innovation Centre biedt daarom dezelfde voordelen als alle indoor farms, waarbij meerdere teeltcyclussen van een gewas in één jaar de basis vormt.

Bron en foto: Certhon.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd