Voor telers die vooruit kijken

Kassen en teeltsystemen zijn klaar voor klimaatneutraal telen

Nieuwe uitdagingen op weg naar 2050
349 0
Kassen en teeltsystemen zijn klaar voor klimaatneutraal telen

Het programma Kas als Energiebron (KaE) initieert al vele jaren onderzoek naar innovatieve, duurzame kas- en teeltconcepten. Dit effent het pad voor klimaatneutrale nieuw te bouwen bedrijven in 2020 en een volledig klimaatneutrale glastuinbouw in 2050. Welke opties zijn er nu al voorhanden om daarop in te spelen, in hoeverre maken telers daarvan gebruik en welke innovaties komen er nog op ons af?

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd