Voor telers die vooruit kijken

Meer topkwaliteit, minder energie en geen bloeivertraging door Het Nieuwe Telen

Chrysantenteler Van Uffelen kan de RV precies regelen
370 0
Meer topkwaliteit, minder energie en geen bloeivertraging door Het Nieuwe Telen

In 2015 bouwde Van Uffelen Flowers in Maasland een nieuwe kas die al was voorbereid op Het Nieuwe Telen. Eind 2016 zijn de luchtbehandelingskasten met luchtverplaatsingsslurven boven het gewas geïnstalleerd. Deze techniek maakt het mogelijk om met minder energie een beter klimaat te realiseren. Door de combinatie van het nieuwe diffuse glas, de verse grond en iets meer belichting was er al een flinke meerproductie. De strakke klimaatregeling van de temperatuur en RV zorgt voor een topkwaliteit en geen bloeivertraging in de zomer.

Van Uffelen Flowers is een familiebedrijf met vestigingen in Naaldwijk en Maasland. Kees en zijn broer Peter kwamen in 1974 in het bedrijf van hun vader Koos. Ze bouwden het bedrijf uit van 7.000 m2 naar nu 12,5 ha. Beiden hebben inmiddels opvolgers in het bedrijf.
Het bedrijf opereert onder de vlag van telersvereniging Zentoo, waar circa 60 ha chrysantenteelt onder valt, verdeeld over tien bedrijven. Samen produceren ze 160 miljoen stelen per jaar. Ze telen met elkaar zestig verschillende rassen, waarvan 35 exclusief. “Ons bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van troschrysanten”, vertelt Marco, zoon van Kees van Uffelen. Hij is verantwoordelijk voor de teelt op de locatie Maasland.

Introductie-specialist

Binnen Zentoo is een assortimentsteam actief bestaande uit vier telers en de marketingmanager van de vereniging. Ieder van de telers loopt twee veredelingsbedrijven na. Ze kijken mee in de 'keuken' en de veredelaars beproeven hun nieuwe nummers bij de aangesloten telers. “Het voordeel is wederzijds. Wij zitten vooraan bij de veredelaar als het gaat om nieuwe rassen. De veredelaar weet dat we hun nieuwe rassen goed kunnen testen en introduceren. We hebben een eigen webshop en leveren de bloemen onder andere in eigen Quantum Boxen, waarin we ze per 20 stelen verpakken. Klanten kunnen exclusieve chrysanten in kleinere aantallen bestellen. We hebben op die manier ook een groter bereik wanneer we nieuwe chrysanten in de markt uittesten. We laten regelmatig een proefballonnetje op, waar onze klanten op reageren.”

Diffuus glas met dubbele AR-coating

Het bedrijf startte in Naaldwijk. Doordat de uitbreidingsmogelijkheden daar aanvankelijk moeilijk leken, kozen de ondernemers voor Maasland als tweede locatie. Ondertussen groeide het bedrijf in Naaldwijk alsnog en bouwden ze in 2015 ook nieuw in Maasland.
Van Uffelen: “De nieuwe kas is een ontwerp van Technokas. In het dek zit diffuus glas met een dubbele AR-coating. We zijn uitgekomen op een hazefactor van 55%. Het voordeel van dit glas is dat het licht dieper het gewas indringt. Dit levert sterkere planten op met een betere groei. Omdat de uniformiteit van het licht beter is, is de groei van de chrysanten gelijker.”
De kas is in april 2016 opgeleverd. Nog zonder LBK's met slurven erin, maar al wel voorbereid op Het Nieuwe Telen. Er zit een tweede energiescherm in en de gevelconstructie was voorbereid. Per vier kappen zit er een aparte kolom in de kopgevel voor de inbouw van een LBK. “We wilden nog een paar jaar wachten met de aanschaf van de LBK's met slurven. Enerzijds omdat het systeem met luchtbehandelingskasten nog nieuw was in de chrysanten en anderzijds omdat er ook geen subsidie beschikbaar was in 2015.

LBK's en slurven

“De financiële resultaten en de subsidiemogelijkheden deden ons besluiten om een jaar later alsnog de stap te maken. Dankzij de collega’s van Arcadia, die met deze techniek de voorlopers zijn, was inmiddels wel duidelijk dat dit de toekomst heeft. We hebben de slurven er, met de teelt mee, in tien weken tijd ingehangen. Iedere keer als er een vak leeg kwam.”
Om de vier kappen hangt er nu een LBK met slurf. Die blaast de slurf vol lucht met een capaciteit van 5 m3/m2/uur. Een klep regelt het percentage binnen- en buitenlucht. Indien nodig kan de lucht worden opgewarmd via een hoogwaardig verwarmingsnet.
De meting van het klimaat en sturing van de luchtbehandelingskasten verloopt per vak van drie LBK's. “De instelling van de laatste luchtbehandelingskast is bepalend, de LBK's ervoor volgen. Zo kan het voorkomen dat de kleppen van een set van drie LBK's gesloten is, terwijl die van drie LBK's ernaast zijn geopend op basis van de metingen in dát vak”, wijst de teler aan als hij in de kas staat.

Regeling RV

Het grote verschil met andere vochtregelingen is dat de telers hier niet sturen op ontvochtiging (in gr/m2/uur), maar op een RV-setpoint, bijvoorbeeld 85%. Daarvoor zijn er drie meetboxen geplaatst: in de kas, buiten en in de LBK. 'Normaal' volstaan telers met één meetbox tussen het gewas. De klimaatcomputer berekent continu wat er moet gebeuren qua klepstand en vermogen om bij het setpoint uit te komen. Dit is een directe regeling. Als het te vochtig is in de kas volgt bijvoorbeeld de actie: meer ‘droogte’ naar binnen blazen.
De regeling werkt ‘met de natuurkunde mee’. Droge lucht is zwaarder dan vochtige lucht. Koele lucht is zwaarder dan warme lucht. Het systeem van buitenlucht via slurven bovenin de kas inbrengen ondersteunt dus de natuurlijke luchtstroming.

Kwaliteit en meerproductie

Door de betere temperatuurverdeling en precieze regeling van de luchtvochtigheid zijn de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het gewas erg goed. “Door de koudere nachten in de zomer blijft de bloem frisser. Het product is nu betrouwbaar qua uniformiteit, houdbaarheid van het gewas en stevigheid van de steel en we hebben geen bladproblemen. Het percentage lichte takken is lager,” constateert Van Uffelen tevreden.
Hij ziet een duidelijke meerproductie ten opzichte van het vorige bedrijf met hetzelfde ras. “Waarschijnlijk komt dit door een combinatie van het nieuwe diffuse glas en de verse grond en iets meer belichting. Na de aanleg van de LBK en slurven kwamen daar extra voordelen bij. We kunnen de kas 's zomers en in het voorjaar een paar graden koelen en 's winters energie besparen. Hitte en een hoog vochtgehalte geeft ‘s nachts bloeivertraging. Onze chrysanten zijn de afgelopen zomer niet vertraagd.”

Energiebesparing

De teler realiseert ook een meerproductie doordat hij de CO2 op een hoger niveau houdt. Het streven is op dit moment 1.200 ppm. In de praktijk is het circa 850 ppm. “We raken minder kwijt, doordat we de luchtramen langer gesloten kunnen houden. We kunnen naast de CO2 uit de WKK als het nodig is nog 200 kg/m2 OCAP-CO2 doseren. We stomen 's zomers overdag en kunnen overdag 95 kg CO2 extra van de rookgascondensor van de ketel doseren. In de zomer gebruiken we de CO2 van de WKK en in de winter van OCAP.”
De teler richt zich met de techniek van de LBK’s in eerste instantie op een betere groei en meerproductie van een betere kwaliteit. “Doordat we voor het vocht nooit meer een minimumbuis hoeven in te stellen en altijd twee schermen kunnen sluiten zonder dat vochtkieren nodig zijn, besparen we ook energie.” De hoeveelheid energiebesparing is moeilijk precies vast te stellen aangezien het verbruik van het oude en nieuwe deel van de locatie Maasland op één ketelhuis zijn aangesloten. Ze schatten in dat een warmtebesparing op jaarbasis 5 tot 7 m3 gas per m2 mogelijk is.

Samenvatting

Van Uffelen Flowers, een chrysantenbedrijf met twee locaties van bij elkaar 12,5 ha, heeft drie jaar geleden 3,9 ha nieuw gebouwd in Maasland. Deze kas heeft diffuus glas, een tweede scherm en is tijdens de bouw al voorbereid op de inbouw van LBK's en slurven. Sinds het voorjaar van 2017 zijn deze technieken daadwerkelijk geïnstalleerd. Dit levert naast een meerproductie – uniformere en betere kwaliteit – ook energiebesparing op.

Tekst en foto’s: Marleen Arkesteijn.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd