Voor telers die vooruit kijken

Netbeheerders, dienstverleners en telers pakken congestie aan

Dringend behoefte aan leveren of afnemen flexibel vermogen
124 0
Netbeheerders, dienstverleners en telers pakken congestie aan

De toenemende congestie op het landelijke elektriciteitsnet noodzaakt netbeheerders en afnemers om oplossingen te bedenken die de druk kunnen verlichten. Energiebedrijven werken mee aan diverse projecten waarin de glastuinbouw een prominente rol speelt. Door WKK’s en lichtinstallaties flexibeler in te zetten, zijn regionale knelpunten op te lossen en valt er geld en energie te besparen. Daar komt wel het een en ander bij kijken.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd