Voor telers die vooruit kijken

Restwater van suikerfabriek voor telers in duurzaam Nieuw Prinsenland

Uniek qua omvang én gietwaterbron
214 0
Restwater van suikerfabriek voor telers in duurzaam Nieuw Prinsenland

Het geluid van de pompen in het pompstation van de ASR-installatie verraadt dat er vraag naar water is voor een of meer glastuinbouwbedrijven in Nieuw Prinsenland. In deze droge zomer is het extra water, afkomstig van de nabijgelegen fabriek van Suiker Unie, hard nodig. Het lijkt vanzelfsprekend te gaan. Toch is de situatie uniek. Nergens anders in Nederland gebruiken glastuinbouwbedrijven op zo'n grote schaal restwater vanuit de industrie.

Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd