Voor telers die vooruit kijken

Home Posts Tagged "afvalwaterzuivering"

afvalwaterzuivering

,

Tijdens het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord van 14 maart is de ‘Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw’ vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar …

,

De Nederlandse glastuinbouw doet het goed en dat is niet in de laatste plaats te danken aan innovaties en ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. De …

,

Zuiverende kassen hebben een aantal voordelen boven conventionele actiefslib rioolwaterzuiveringsinstallaties, blijkt uit een rapport van STOWA. Het gaat hierbij om een verkennende studie naar …

,

Bèta Industrie presenteert de nieuwste innovatie op gebied van waterzuivering in de tuinbouw. De nieuwste generatie separatoren van het bedrijf zorgt ervoor dat 100% …

,

Uiterlijk per 1 januari 2021 geldt voor clusters binnen de glastuinbouw de zuiveringsplicht. Afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat moet dan worden gezuiverd met een rendement …

,

Met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in hun nieuwe demokas in Bleiswijk, koos tomatenteeltbedrijf Brabander-Zantman voor het nieuwste van het nieuwste. “Het was niet de goedkoopste …

,

De kop is eraf, het nieuwe jaar is begonnen. Voornemens zijn gemaakt en goede wensen uitgewisseld. Daarmee komt een einde aan de traditionele weken …

Opinie
268 0
,

Een mobiele zuiveringsinstallatie van Verhoeve Milieu & Water en een zuiveringsinstallatie van WaterQ zijn toegevoegd aan de zogeheten BZG-lijst. Toegepast onder de juiste condities …

,

Nagenoeg alle glastuinders in de Bommelerwaard kiezen voor collectieve waterzuivering. Zij doen dit in een project waarin ook de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, drinkwaterbedrijf …

,

Op 28 november is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten. De afdeling Waterkwaliteit en …