Voor telers die vooruit kijken

Home Posts Tagged "coating"

coating

,

De inzichten op het gebied van licht zijn sinds eind vorige eeuw sterk gegroeid. Bij nieuwbouw van kassen heeft dat duidelijk invloed op de …

,

Nu de zomermaanden zijn aangebroken, gaan de gedachten van menig teler af en toe terug naar de droge, hete zomer van 2018. Natuurlijk is …

,

De hete droge zomer van vorig jaar leidt dit jaar tot beduidend meer belangstelling voor verwijderbare coatings. Groentetelers die voorheen hun kasdek niet coaten, …

,

Met de huidige natte en sombere dagen lijkt het nog niet actueel, maar het is voor zowel de belichte als de onbelichte tomatentelers van …

Advies
222 0
,

Het areaal belichte tuinbouwgewassen groeit ieder jaar, maar kunstlicht is niet voor iedereen zaligmakend. Menig teler zou blij zijn wanneer het ook zonder licht …

,

In 2015 bouwde Van Uffelen Flowers in Maasland een nieuwe kas die al was voorbereid op Het Nieuwe Telen. Eind 2016 zijn de luchtbehandelingskasten …

,

Het dek van veel nieuwe kassen bevat tegenwoordig glas met een antireflectiecoating, die zorgt voor een betere lichtinval. Voor bestaande kassen was er lange …

Sinds een aantal jaren zijn nieuwe kasdekmaterialen op de markt, veelal afkomstig uit andere sectoren zoals de solar industrie of bouwsector. De glastuinbouw wordt …

,

De afgelopen jaren lieten snelle ontwikkelingen zien bij diffuus glas, coatings en schermen. Daarmee zijn betere teeltresultaten te bereiken. Tegelijkertijd nam de onduidelijkheid toe. …

,

Mardenkro presenteert op grote schaal de nieuwe coating AntiReflect, die zorgt voor minimaal 3% meer licht in de kas. Dit jaar neemt het totale …