Voor telers die vooruit kijken

Home Posts Tagged "kas als energiebron"

kas als energiebron

,

LTO Glaskracht maakt zich hard voor een glastuinbouwsector die al in 2040 fossielvrij is en een halvering van de CO₂-emissie per 2030. Dit is …

,

De aanleg van een verduisteringsdoek met spouw is aantrekkelijk, want de kosten voor aanleg zijn in evenwicht met de energiebesparing die het oplevert. De …

,

Voor het programma Kas als Energiebron zijn vlak voor de zomer 14 projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO …

,

Begin oktober 2018 start bij het Delphy Improvement Centre een nieuwe proef met de projectnaam ‘De Groenste komkommer’. Dit onderzoek is een eerste stap …

,

De marktpositie van netleverende gasmotor-WKK verbeterde in de loop van 2017 nog verder ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de barometer …

,

Een jaar geleden besloot tomatenbedrijf Gardeners Pride in Beetgum de verticale ventilatoren om te bouwen. Tegelijkertijd is de capaciteit fors verhoogd. Dit proces had …

,

Het project ‘Pilot voor CO2 uit buitenlucht’ is van start gegaan. Doel van het project is om tot een CO2-afvang en -doseersysteem te komen …

De tuinbouw heeft de afgelopen 10 jaar de warmtevraag in Nederlandse kassen met 25 tot 50% verlaagd. Toch is het verbruik van aardgas nog …

,

De programmamakers van Kas als Energiebron zijn er duidelijk over: het grootste vruchtgroentegewas onder glas gebruikt nog te veel energie. Dat kan en moet …

,

Het areaal belichte tuinbouwgewassen groeit ieder jaar, maar kunstlicht is niet voor iedereen zaligmakend. Menig teler zou blij zijn wanneer het ook zonder licht …