Voor telers die vooruit kijken

Home Posts Tagged "Wageningen UR"

Wageningen UR

In de afgelopen twintig jaar zijn het areaal en de intensiteit van belichting in de glastuinbouw fors toegenomen, met een sterke stijging van het …

,

Kassenbouwer Bosman van Zaal vervangt in opdracht van Wageningen University & Research (WUR) vanaf 2019 in fasen de onderzoekskassen van kassencomplex Unifarm. De bestaande …

Voor telers is het van belang om te weten hoeveel reserves hun gewas heeft. Dat kan nu alleen nog worden gemeten door bladeren of …

,

Een onderzoek met veel nadruk op het verzamelen van nieuwe kennis. Zo mag je het jongste project met bramen en frambozen bij Wageningen University …

In het kader van het energieprogramma voeren we de literatuurstudie ‘Temperatuurintegratie: verleden, heden en toekomst’ uit. Doel is om bestaande kennis over temperatuurintegratie over …

,

De Plant Sciences Group van Wageningen University & Research merkt dat bedrijven hun onderzoeksopdrachten terugtrekken als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof, …

Vorig jaar is een onderzoeksproject gestart om de grenswaarden voor natrium (Na) in drainwater bij vruchtgroenten opnieuw te verkennen. We doen dit door een …

,

Vertical farming is trending in de wereld van ultramoderne, volledig gecontroleerde groenteteelt. Of is het een hype? Hoe je er ook over denkt, het …

,

De aanleg van een verduisteringsdoek met spouw is aantrekkelijk, want de kosten voor aanleg zijn in evenwicht met de energiebesparing die het oplevert. De …

Voor een duurzaam teeltsysteem is de grote vraag hoe het gewas productief én gezond kan worden gehouden bij een minimaal energieverbruik. Er zijn veel …