Voor telers die vooruit kijken

Energie besparen en tegelijk een nieuw teeltconcept optimaliseren

Vervolgonderzoek Het Nieuwe Telen aardbei
263 0
Energie besparen en tegelijk een nieuw teeltconcept optimaliseren

In de eerste week van januari gaat het vervolgonderzoek naar Het Nieuwe Telen (HNT) bij aardbei van start bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Er staan twee teelten op de planning. De eerste is een verse teelt met de junidrager Sonsation. Direct daarna volgt een teelt met doordrager Arabella. De doelstelling van dit project is het bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame aardbeienteelt. Het toegestane energieverbruik is 50% ten opzichte van de praktijk, met minimaal een gelijkwaardige productie.

Aanleiding voor het onderzoek is het continu toenemende areaal aardbeien onder glas. De prognose voor de komende tien jaar is een verdubbeling van het glasareaal aardbeien. Daardoor groeit de behoefte om een nieuw teeltconcept te ontwikkelen. Nu is een doorteelt (dubbele teelt met één planting) het meest gebruikte teeltconcept. Om meer spreiding in het aanbod aardbeien te krijgen is het belangrijk dat telers meerdere teeltconcepten kunnen toepassen.

Andere schermen

Afgelopen jaar vond bij het onderzoekscentrum al onderzoek plaats met een onbelichte teelt. De afdeling had toen een energiescherm (Luxous 1147) en een diffuus klimaatscherm (Harmony 2315). Ditmaal is gekozen voor twee energieschermen, namelijk Luxous 1147 en 1547D om het piekverbruik in de winter te reduceren. Daarnaast heeft de afdeling Nivolatoren en een vernevelingsinstallatie.
De proef is ook van afdeling verwisseld. Het verwarmingsoppervlak is groter geworden, waardoor met laagwaardige warmte kan worden gewerkt. Om te achterhalen wat de invloed is van de worteltemperatuur op de vochtbalans van het gewas krijgen drie goten in de kas substraatverwarming.

Plantfysiologie

Het voorgaande onderzoek leverde nieuwe informatie op, maar ook veel vragen over plantfysiologie met name over de aanmaak en verdeling van assimilaten en waterstress. Het project zoomt hier dieper op in. De onderzoekers monitoren de drogestof ontwikkeling gedurende de teelt en doen metingen om meer inzicht te krijgen in fotosynthese en de opening van de huidmondjes. Deze kennis is nodig om HNT-principes te vertalen naar de aardbeienteelt. Een aardbei is immers geen tomaat en heeft haar trossen (en daarmee productiepotentie) al aangelegd in de plantopkweek. Alleen doordragende aardbeirassen leggen ook trossen aan gedurende de teelt. In doordragers ligt dus de uitdaging om het productiepatroon gelijkmatiger te krijgen. Hiervoor zijn in de HNT-afdeling meer stuurmiddelen aanwezig dan in praktijk.
Het project ‘Glasaardbei Toekomstbestendig’ wordt uitgevoerd in samenwerking met Plantmonitoring NL (Peter Geelen) en is tot stand gekomen door bijdragen van het programma Kas als Energiebron, Svensson, Nivola, BvB, Flevo Berry en aardbeientelers. Onderzoekers Bart Jongenelen en Lisanne Helmus zullen de proef vanuit Delphy begeleiden.

Tekst:Pieternel van Velden.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd