Voor telers die vooruit kijken

Home Voorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die wij, HortiLeads v.o.f., u leveren. Zodra u gebruik maakt van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden en sluit daarmee een overeenkomst. Omdat onze dienstverlening snel kan veranderen, zal ook deze overeenkomst op gezette tijden kunnen veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Onze diensten

Met onze dienst kunt u vakinformatie in verschillende vormen digitaal lezen. Het gaat daarbij om publicaties in de vorm van separate artikelen, maar ook andere verschijningsvormen. U kunt op het platform zoeken binnen de vakinformatie, de artikelen aanklikken en lezen. Een deel van onze diensten is gratis, maar voor bepaalde premium artikelen, voor downloads of volledige edities vragen we een vergoeding. Wij behouden ons het recht voor om media te verwijderen; hier kunt u geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij een registratie op onze portal beëindigen als u in strijd met onze voorwaarden of de toepasselijke regelgeving handelt.

Account aanmaken

U kunt optimaal gebruik maken van onze diensten door een account aan te maken. Hiervoor vragen wij u naam en e-mailadres te registreren. Vervolgens bent u een persoonlijk accounthouder, met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan op één naam meer dan één account af te sluiten. Wees voorzichtig met uw persoonlijke gegevens; geef deze nooit aan derden. Als u vermoedt dat inbreuk is gemaakt op uw account, stuur ons dan meteen een mail: info@hortinext.com.

Uitschrijven

U kunt een account altijd beëindigen en u laten uitschrijven voor onze dienstverlening. Stuur dan een e-mail naar info@hortinext.com en wij heffen uw account op.

Betaling

Voor de premium content op onze portal kunt u op verschillende wijze betalen. U kunt met micro-payments de afzonderlijke producten afrekenen, via iDeal, PayPal of Creditcard. Eenvoudiger en vaak ook goedkoper bent u uit als u een HortiNext Wallet, een online ‘portemonnee’ aanmaakt. Deze kunt u aanvullen met een bedrag van € 10,- tot en met € 100,-. Onze betaaldienstverlener, Adyen BV, verwerkt deze betalingen uit naam van HortiLeads.
Het tegoed kunt u gebruiken om de betaalde, premium content aan te schaffen. Aangeschaft tegoed wordt enkel teruggestort bij bijzondere omstandigheden. In een dergelijke situatie wordt het resterende deel van het aangeschafte bedrag teruggestort. Wij zijn namelijk verplicht het tegoed dat reeds gebruikt is, uit te betalen aan de uitgevers.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met info@hortinext.com.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van onze dienst doet u op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van alle artikelen en vakinformatie die we via onze diensten aanbieden, is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in uw eigen leesomgeving.

Klachtenregeling en geschillen

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht naar info@hortinext.com en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.