Voor telers die vooruit kijken

Wisseling in de waardeketen

132 0
Wisseling in de waardeketen

In de Noordoostpolder wordt volop gebouwd. Nabij Luttelgeest heeft zich de afgelopen jaren een flinke uitbreiding van het glastuinbouwgebied voltrokken. Er is ruimte voor ongeveer 400 ha glas en de huidige tuinbouwondernemers zijn hard op weg om dat te realiseren. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat het vooral één teler is die daarin de kar trekt en momenteel op meer dan 100 ha paprika’s teelt, met de ambitie om verder op te schalen naar bijna 200 ha paprika.

Een dergelijk teeltbedrijf, nagenoeg aaneengesloten en van één eigenaar is natuurlijk gigantisch, maar hoe verhoudt zich dat tot de markt? Nederland telde in 2016 ongeveer 1.200 ha en Spanje 10.000 ha paprika, zo maak ik op uit diverse statistieken. De vraag is dus of deze ene teler, met plusminus 15% van de Nederlandse markt in handen, nog beter in staat is om de marges zijn kant op te laten bewegen in de waardeketen. Ik hoop het ten zeerste.
Onlangs was ik namelijk bij een bijeenkomst van Smart Horticulture over de blik van investeerders op de tuinbouwsector. Daar ben ik redelijk gefrustreerd vertrokken, al heb ik wel mijn ogen uitgekeken bij het proces van het voedselverwerkende bedrijf waar we te gast waren.

Onze waardeketen is volgens deskundigen qua marge nog altijd bar slecht ingericht. De frustratie ontstond vooral door het besef dat werd overgebracht. Bijna al het geld moet worden opgebracht door de primaire producenten, maar de waarde en marges worden voornamelijk toegevoegd aan de randen bij de toeleverende en de afnemende partijen. Nieuwe investeerders in de tuinbouw kijken dan ook vooral hoe ze de bedrijven aan die randen kunnen opkopen en nog beter kunnen positioneren, lees; nog meer waarde van de primaire producent afpakken. Dat dit gebeurt, vind ik nog het minst frustrerend, maar dat wij dit als primaire producenten nog steeds laten gebeuren, daar zakt mijn broek wel vanaf.

Met de wetenschap dat we na 100 jaar (sierteelt)veiling zijn overgeleverd aan de door onszelf gecreëerde aanbodsmarkt en onderlinge concurrentie – en een speelbal zijn van investeerders – zien we dat in de glasgroente clustering en niches ontstaan die het marktevenwicht uitdagen. Als we het in deze editie hebben over ‘Nieuwe teelt’, dan is deze wisseling in de waardeketen van harte welkom.

Dieter Baas.
Perkplantenteler in Ens.

Geef commentaar

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd